Evropský fond pro regionální rozvoj.
Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/24024
OPPK


Laboratoř pro výzkum
nádorů trávicího ústrojíProjekt je financován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, výzvy 04, oblasti podpory 3.1, prioritní osy 16.3 Inovace a podnikání, oblasti podpory 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Aktuální stav

Výpočetní technika

V rámci první etapy projektu byla pořízena výpočetní technika, kterou vyuřívají zaměstnanci žadatele jednak pro realizaci samotného projektu, ale především ke své vědecké činnosti probíhající na 3.LF UK. V rámci projektu byly pořízeny tyto ICT:
  • Externí disk – 2ks
  • Operační systém – 5 ks (licencí)
  • Počítačová sestava – 3 ks
  • Notebook – 2 ks.

Laboratorní přístroje

V rámci první etapy projektu byla sestavena zadávací dokumentace na dvě výběrová řízení, včetně podrobné technické specifikace přístrojů a stanovení všech kritérií, aby mohla být vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Byla realizována dvě výběrová řízení:


Veřejná zakázka na dodávky: „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí –
1. část“ – podlimitní veřejná zakázka na dodávky


pol.přístrojks
1Automatizovaný systém pro izolaci DNA/RNA1
2Kompletní elektroforetický systém – set1
3Přístroj pro automatizaci denaturace a hybridizace při "in-situ" fluorescenční hybridizaci (F)ISH1
4ELISA automat. čtečka1
5Automatická promývačka Elisa destiček1
6Real-Time PC analyzátor1
7RCR cykler1
8UV PCR kabinet1
9Třepačka s vodní lázní1
10Vakuová sušička gelů1
11Hlubokomrazící boxy 2
12Chladnička2
13Spektrofotometr pro měření koncentrací DNA/RNA1
14Dokumentační systém1
15Chlazená centrifuga1
16Centrifuga MiniSpin1
17CO2 inkubátor1
18Laminární box, systém BIOHAZARD1


Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 2. část“ – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

pol.přístrojks
19Velký diagnostický mikroskop s fluorescencí1Součástí zakázek bylo:
  • dodání a instalace výše uvedených přístrojů
  • poskytování bezplatného záručního servisu po dobu záruční doby.


Z obou výběrových řízení byly vybrány ekonomicky nejvýhodnější nabídky a s vítěznými uchazeči byla podepsána smlouva.

V současné době jsou všechny přístroje nainstalovány, byl proškolen personál Laboratoře pro výzkum nádorů trávicího ústrojí, který bude tyto přístroje využívat při své vědecké činnosti.

Byly vytvořeny internetové stránky projektu na stránkách 3.LF UK:
http://www.lf3.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-eu/oppk/laborator-pro-vyzkum-nadoru-traviciho-ustroji/index.html

V současné době probíhají první vědecké činnosti na nově pořízených technologiích. Dále také probíhá řízení projektu a vedení administrativy.

Ukončení projektu je plánováno na 31.1.2012.


Projekt je financován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, výzvy 04, oblasti podpory 3.1, prioritní osy 16.3 Inovace a podnikání, oblasti podpory 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí